OFFICINALIS
Natuurgeneeskunde Westervoort


0263115740    info@officinalis.nl


HOME   SPECIALISATIE   BEHANDELING   TEAM   INFO

CONTACT   TARIEVEN   PRIVACY


TARIEVEN, VERGOEDING EN ERKENNING

vnt logo

De kosten van een consult zijn afhankelijk van het soort consult en de hiervoor benodigde tijd. Wij helpen u graag bij de keuze.

Indien mogelijk sturen wij voor een eerste consult, per post of mail, een anamneseformulier (vragenlijst) toe. De vragen op dit formulier kunt u thuis invullen en voor het consult terugsturen.

TARIEVEN

   
Consult, incl. intake en anamnese, max 85 min.
125,00
   
Consult max 60 min. 80,00
   
Consult max 40 min. 65,00
 
Consult max 25 min. 45,00
   
Consult; overleg, aanvullend advies (praktijk, telefonisch, mail), bachremedie, (homeopathisch) recept....
20,00
   
* Dorntherapie
60,00
* Breussmassage
60,00
* Dorn Breuss behandeling
100,00
(* zie vergoeding)  

Bij een test / behandeling op afstand maken wij gebruik van bovenstaande consulttarieven. Hierbij komen verzendkosten (TNT tarieven) en evt. administratie / verwerkingskosten maximaal 15,00 euro

Bij verhindering dient u dit tenminste 48 uur voor de afgesproken tijd te melden. Bij niet tijdige afmelding of niet nagekomen afspraak wordt 50% van de afgesproken consulttijd in rekening gebracht met een minimumbedrag van 30,00 euro.

Wij bieden u de mogelijkheid om per bank of giro te betalen. Helaas komt het regelmatig voor dat de betaling niet binnen de gestelde termijn van twee weken wordt voldaan. Bij niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt een herinneringsnota te sturen waarop 7,50 Euro administratiekosten in rekening wordt gebracht.

VERGOEDING

De praktijk is aangesloten bij de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten) en de RBCZ (Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en hierdoor erkend. De kosten van de natuurgeneeskundige consulten worden door vele zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor de precieze vergoeding naar de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
* De Dorn / Breuss als een op zichzelf staande behandeling, valt in onze praktijk niet onder de vergoedingen.

Daar de vergoedingen van vele verzekeraars beperkt zijn tot een maximale dagvergoeding, bieden wij de mogelijkheid om het intake consult over meerdere consulten te spreiden. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u dit vooraf kenbaar te maken zodat wij hier bij de inplanning rekening mee kunnen houden.

ERKENNING

OFFICINALIS, natuurgeneeskunde Westervoort wordt erkend door verschillende organisaties:

VNT-lidmaatschap
Natuurgeneeskundig praktijk OFFICINALIS is aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) en hierdoor erkend. De kosten van de natuurgeneeskundige consulten worden door vele zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor de precieze vergoeding naar de voorwaarden van uw ziektekosten verzekering.

SCAG-registratie
Volgens de Wkkgz zijn zorgverleners verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencomissie. Vanuit de VNT staan wij geregisteerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) onder nr. 15252.

RBCZ-licentie
Gerard Snik is Registertherapeut van het RBCZ, Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg licentienummer 601424R. Hij staat hiermee onder het TCZ, het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

AGB-code
De praktijk is in het bezit van een tweetal AGB codes (90(0)02427 en 90023542). Het AGB (Algemeen Gegegevens Beheer zorgverleners) is een database waarin gegevens van artsen en andere zorgverleners in Nederland staan geregistreerd.

BIG-registratie
Gerard Snik is door zijn medische opleiding, werkervaring en kennis jarenlang BIG geregistreerd geweest onder nr. 69019385930. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen diegene die aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG register. Daar Gerard nu al enige jaren werkzaam is in de complementaire zorg heeft hij de BIG registratie die gekoppeld is aan zijn medische achtergrond, niet laten herregistreren.

Kamer van Koophandel
Zoals iedere onderneming in Nederland staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09199900.

 

Afspraak maken!S
S
voor meer informatie
OFFICINALIS.NL

 

OFFICINALIS, de Ganzenpoel 24, 6932 LE Westervoort (bij Arnhem), tel 026-3115740, email info@officinalis.nl.
Wij bieden als extra service: webshop.officinalis.nl. U kunt ons volgen op facebook, linkedin en instagram.