Gerard Snik OFFICINALIS
Homeopathie en Natuurlijke geneeswijzen
Westervoort

 0263115740

info@officinalis.nl

WERKWIJZE   SPECIALISATIE   TEAM   INFO

CONTACT   TARIEVEN   PRIVACY

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Gerard, als je behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die Gerard, na jou expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.
Indien van toepassing zal Gerard je vragen om kopieën van relevante (medische) verslagen of (bloed)uitslagen. Deze kun je zelf opvragen bij de andere zorgverlener of behandelend arts. Of zelf inzien in je persoonlijke patiëntendossier.

Gerard doet zijn best om jou privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij:

Als behandelend therapeut heeft hij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

Als Gerard vanwege een andere reden gebruik wil maken van jou gegevens, dan zal hij je eerst informeren en expliciet jou toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 

Afspraak maken!S
S
voor meer informatie
OFFICINALIS.NL

 

OFFICINALIS, de Ganzenpoel 24, 6932 LE Westervoort (bij Arnhem), tel 026-3115740, email info@officinalis.nl.
U kunt ons volgen op facebook, google en instagram.