Gerard Snik OFFICINALIS
Homeopathie en Natuurlijke geneeswijzen
Westervoort

 0263115740

info@officinalis.nl

WERKWIJZE   SPECIALISATIE   TEAM   INFO

ALLERGIE   DARMEN   VIT.B12   VACCINATIESCHADE

VITAMINE TEKORT - B12 TEKORT - ZWANGERSCHAP


Gerard Snik, vitamine B12 tekort

VITAMINE B12 TEKORT IS EEN SERIEUZE AANDOENING

Veel mensen hebben neurologische klachten, geheugenverlies, vermoeidheidsklachten of vruchtbaarheidsproblemen waar medische niet direct een verklaring voor is. Aan de mogelijkheid van een vitamine of mineralen tekort wordt vaak niet gedacht.

Vitamine B12
Vitamine B12 of Cobalamine is een vitamine welke wij via onze dagelijkse voeding binnenkrijgen. Bronnen zijn vooral dierlijke producten zoals zuivel, vlees, lever, vis, eieren en schaaldieren (mensen met een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon hebben hierdoor een vergroot risico op een B12 tekort).

Klachten bij (te) lage vitamine B12 waarden
Veel voorkomende klachtenpatronen zijn; vermoeidheid, bloedarmoede, menstruatieklachten, verminderde vruchtbaarheid, impotentie, haaruitval, gewrichtsklachten, oogklachten, mondproblemen, darmklachten, buikpijn, diarree, slaapproblemen, spierproblemen, tintelingen, hoofdpijn, zwaar hoofd, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, zenuwpijn, op “watten” lopen, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, onverklaarbaar vallen of ergens tegenaan lopen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen, verstoorde pijnbeleving, fijne motoriek, reuk en smaakproblemen, neerslachtigheid, depressie, nervositeit, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, gedragsveranderingen, dementie, verwardheid, psychose, hallucinaties, etc.

Mogelijke oorzaken van een B12 tekort
De belangrijkste oorzaak van een B12 tekort is veelal een slechte opname in de darmen.
Verder is van een aantal groepen medicijnen bekend dat ze het Vitamine B12 gehalte verlagen, zoals metformine (suikertablet), de anti-conceptie Pil, maagzuurremmers en sommige antibiotica.
Een tekort kan ook ontstaan door een hoger verbruik zoals door roken (nicotine), het gebruik van lachgas (partydrug of tandarts) en ziekte.

BEPALING VITAMINE B12 TEKORT

Bloedbepaling B12-serumtest
Bij het bepalen van een vitamine B12 in het bloed, wordt het bloedserum Vitamine B12 bepaald. Dit is de standaard medische bepaling. Helaas heeft deze bepaling een aantal beperkingen.

In Nederland wordt een normaalwaarde tussen de 145-570 pmol/l gebruikt. Over de te hanteren ondergrens is veel discussie. In een aantal landen worden waarden van 350 tot 450 pmol/l of hoger als ondergrens gebruikt.

De verschillende interpretaties van het gemeten serum vitamine B12 is voor een deel te verklaren uit het feit dat er verschillende vormen vitamine B12 zijn. Het serum Cobalamine (vitamine B12) is opgebouwd uit Adenosylcobalamine (Dibencozide B12), Methylcobalamine, Cyanocobalamine, Hydroxocobalamine en Pseudo vitamine B12.
De vormen methylcobalamine en Adenosylcobalamine hebben een actieve functie in het lichaam. Deze twee cobalaminen samen worden ook wel actief Cobalamine of HoloTransCobalamine (HOLO TC) genoemd. Alleen deze twee vormen kunnen door het lichaam (in de cellen of als reserve voorraad) opgenomen worden.
Pseudo vitamine B12 is een plantaardige vorm van vitamine B12, dit zit o.a. in algen, zeewier en spirulina. Deze vorm is voor ons menselijk lichaam niet bruikbaar.

Een uitgebreide bloedbepaling geeft een completer beeld
De interpretatie van alleen de serum vitamine B12 bepaling is te beperkt om een tekort aan vitamine B12 vast te kunnen stellen. Indien er bloed geprikt wordt, hoopt Gerard dat (huis)artsen en specialisten naast de serum vitamine B12 bepaling een uitgebreidere vitaminen en mineralen bepaling aanvragen. Een uitgebreidere bepaling geeft een completer beeld van mogelijke oorzaken van het klachtenpatroon.

BEHANDELING VAN EEN VITAMINE B12 TEKORT

Officinalis, advies vitamine b12 tekort

Injecties: de medische behandeling bij een aangetoond B12 tekort
Veel mensen met een B12 tekort krijgen regelmatig vitamine B12 injecties toegediend. Hierbij wordt vaak begonnen met twee injecties per week. Later gaat dit over naar 1-2 injecties per maand. Voor velen is en blijft dit de enige behandeling. Dat is jammer. Want er zijn meerdere mogelijkheden in de behandeling van een B12 tekort dan alleen de injecties.

DISCUSSIE en FRUSTRATIE over de behandeling van een B12 tekort.
Vaak is er discussie over de interpretatie van de geteste bloedwaarden. De huidig vastgestelde normaalwaarden in Nederland zijn lager dan in een aantal, omliggende, landen. Hierdoor kan het zijn dat je arts op basis van de bloedwaarden geen B12 injecties wilt voorschrijven maar je toch klachten hebt die wijzen op een (vermoeden tot) B12 tekort.
Of omdat een arts wil stoppen met verdere injecties omdat de bloedwaarde na de injecties voldoende hoog zou zijn. Dit is een medische misvatting. De bloedwaarde (biochemie) kan snel herstellen, maar herstel van het klachtenpatroon duurt veel langer. Hoge bloedwaarden, tijdens en na B12 injecties zijn normaal.
Daarnaast kan het zijn dat het probleem van een B12 tekort niet altijd de B12 zelf is. Maar een ander onderliggend probleem. Zoals een foliumzuur omzettingsprobleem. Of een mineraal tekort.
Dit alles geeft je het gevoel van onbegrepen klachten, onbeantwoorde vragen en frustraties.

Is eenzijdig aanvullen met B12 injecties de optimale behandeling?
In Nederland bestaan de B12 injecties uit Hydro(xo)cobalamine. Maar er zijn meerdere vormen B12. Naast Hydro(xo)cobalamine bestaan ook Adenosylcobalamine (Dibencozide), Methylcobalamine, Cyanocobalamine en Pseudo-cobalamine. Het eenzijdig aanvullen met Hydro(xo)cobalamine (injecties) is voor velen vaak maar een deel van de oplossing en daarmee een te beperkte behandeling.
De ervaring leert dat velen baat hebben bij de andere vormen vitamine B12. Als aanvulling op de injecties. Als onderhoudsdosering. Soms ook als enige therapie. In combinatie met andere vitaminen en of mineralen. Dit is afhankelijk van de levensstijl, je voedingspatroon, je persoonlijke situatie, herstel in het klachtenpatroon en de gemeten waarden.

Voor de keuze welke vorm (injecties, (zuig)tablet), samenstelling of dosering vitamine B12 voor jou het meest geschikt is, kunt je het best een deskundige raadplegen.

Een gericht persoonlijk advies

Indien mogelijk kijkt Gerard naar de bloedbepalingen, jou persoonlijke verhaal, het klachtenpatroon (nu en verleden), medicatiegebruik, medische voorgeschiedenis en een Bioresonantietest. Deze informatie combineerd hij met zijn specifieke ervaring en kennis betreffende de vitamine B12 problematiek. Hierdoor kan hij gerichter adviseren wat voor jou de beste behandeling is en het effect van een ingezette behandeling controleren.

Belangrijk item!
ZWANGERSCHAP, FOLIUMZUUR EN VITAMINE B12 (TEKORT)

Heb je vragen over vitamine B12 of foliumzuur,
Of wil je een persoonlijk advies.

!Neem eventuele bloeduitslagen mee! Deze zijn op te vragen bij je (huis)arts!

 

Afspraak maken!


VITAMINE TEKORT - B12 TEKORT - ZWANGERSCHAPS
S
voor meer informatie
OFFICINALIS.NL

 

OFFICINALIS, de Ganzenpoel 24, 6932 LE Westervoort (bij Arnhem), tel 026-3115740, email info@officinalis.nl.
U kunt ons volgen op facebook, google en instagram.